OWN vs OWE
 
OWN = HAVE
 
They own 50% of the company.
 
I’d like to own a boat one day.
 
I don’t own anything valuable.
 
Do you own a car?
 
Didn’t they own a house in Bulgaria at one point?
 
OWE
 
You owe me an apology.
 
You still owe me 50 pounds.
 
I owe you one.
 
You owe me an explanation at least.
 
How much do I owe you?
 
SHADE vs SHADOW
 
SHADE
 
Let’s sit in the shade.
 
Do you have a sun shade?
 
It’s hot. We need some shade.
 
There’s plenty of shade under those trees.
 
SHADOW
 
Look at the dog, chasing its shadow.
 
The trees were casting spooky shadows on the house.
 
I can see the shadows of the clouds on those hills over there.
 
She’s been living in his shadow for years.

За цял екран избери 


 

УПРАЖНЕНИЕ
Понякога изреченията имат по повече от един вариант. Пращайте ми вашия, после поправка и аз ще пиша, ако и вашият вариант е бил ок:

Тя притежава ли кола?

Дължа ли ти нещо?

30oC е на сянка.

Виж страшните сенките на стената.

Ползвайте сините бутончета за отговорите си! Натиснете 'Копирай' , след това 'Изпрати отговорите' (намира се най-отдолу на тази страница) и ще се озовете в месинджър. Поставете задачката и пишете там.

 
За всички без много мобилен интернет предлагаме аудио за слушане към всеки урок.
Веднъж зареден, може да се слуша дори и да нямате интернет. Ако слушате на мобилно устройство, изберете: Listen in browser.

OWN vs OWE and more

TEST YOURSELF – OWN vs OWE and more