NEITHER означава НИТО ЕДНОТО, НИТО ДРУГОТО от две неща.
NONE означава НИТО ЕДНО от три или повече неща

(there are two)
Which one do you like? 
Neither. I think they’re both ugly.

(there are three or more)
Which one do you like? 
None. They all look crappy.

(you have lots of friends)
I was really disappointed. None of my friends came. 

(you have two parents)
Neither of my parents wanted me to marry him. 

Me and the kids went to the aquarium, but none of us enjoyed it.
( = the kids and I)

Mia and I went to the aquarium, but neither of us enjoyed it.

Ако след NEITHER/NONE имаме същ. име в ед.ч., глаголът също остава в ед.ч.

Neither answer is correct. 
 
Ако след NEITHER OF/NONE OF  имаме същ. име в мн.ч., глаголът може да бъде в ед.ч. или в мн.ч

(there are two answers)
Neither of the answers are correct. (is)

(there are many answers)
None of the answers are correct. (is) 

Разговорно се използва по-често глагол в множествено число, защото се съгласува със съществителното в множествено число пред него. Книжовно предпочитаме глагол в единствено число, защото се съгласува с НИТО ЕДИН ОТ.

None of these are correct. (is)
Neither of these are correct. (is)

Когато добавим ONE, трябва задължително глаголът да е в ед.ч.:

Neither (one) is correct.

I have so many shirts and none of them are clean. (is)

I have two phones, and neither of them work(s).
 
Или 

I have two phones, and neither (one) works. 
 
С неброими съществителни използваме глагол в ед. ч. Внимавайте, тъй като на български това може да не съответства.

None of your advice was any good.

None of our furniture fits in the new house.

None of their music appeals to me.

УПРАЖНЕНИЕ
Понякога изреченията имат по повече от един вариант. Пращайте ми вашия, после поправка и аз ще пиша, ако и вашият вариант е бил ок:

Опитах толкова диети, но нито една от тях не проработи.

Пробвах две различни диети, но нито една от двете не проработи.

Нито един от ключовете не става. (има много ключове)

Нито един от ключовете не става. (има два)

Ползвайте сините бутончета за отговорите си! Натиснете 'Копирай' , след това 'Изпрати отговорите' (намира се най-отдолу на тази страница) и ще се озовете в месинджър. Поставете задачката и пишете там.

 
За всички без много мобилен интернет предлагаме аудио за слушане към всеки урок.
Веднъж зареден, може да се слуша дори и да нямате интернет. Ако слушате на мобилно устройство, изберете: Listen in browser.

NONE/NEITHER

TEST YOURSELF – NONE/NEITHER