Често грешим и се съмняваме в употребата на: 
AT THE BEGINNING и IN THE BEGINNING
AT THE END и IN THE END.

Винаги, когато казваме в края НА или в началото НА нещо,  използваме АТ. Не се подвеждайте от българския превод, в който има В.

AT THE BEGINNING OF – В НАЧАЛОТО НА (период от време)
АТ THE END OF – В КРАЯ НА (период от време)

at the beginning of the month

at the end of the month

at the beginning of the film

at the end of the film

at the beginning of the summer

at the end of the summer

at the beginning of January

at the end of January

В някои случаи AT THE може да се изпусне, без това да променя смисъла.

I can pay you (at the) beginning of next week.

We had a lot of snow at the beginning of this year.

We need to buy a new uniform at the start of every school year. (at the beginning)

 ***

I’m going away (at the) end of next month.

I’ll see you at the end of the week.

The weather was great, we had just a bit of rain at the end.

AT THE END OF – НАКРАЯ НА/ В КРАЯ НА
(за място)

Where is the nearest ATM?
There is one at the end of the street.

Look at all these seagulls flocking at the end of the pier.
 
IN THE END = FINALLY = AT LAST – В КРАЙНА СМЕТКА, НАКРАЯ
after a long time, а result of something

I couldn’t make up my mind, so in the end, I bought both.

We had too many problems with our car, so we sold it in the end.

She got what she wanted in the end.

I was helping them for years, but in the end, I had just had enough.

I got a law degree, but in the end, I had to get a job as a waitress.

IN THE BEGINNING = AT THE BEGINNING 
Когато не казваме в началото на какво, можем да използваме и двата варианта.

I was really enthusiastic in the beginning and then I got bored.
I was really enthusiastic at the beginning and then I got bored.

It was fine at the beginning, but then things started to go wrong.
It was fine in the beginning, but then things started to go wrong.

* Допълнителните примери, невключени в урока, са отбелязани с наклонен шрифт

УПРАЖНЕНИЕ
Понякога изреченията имат по повече от един вариант. Пращайте ми вашия, после поправка и аз ще пиша, ако и вашият вариант е бил ок:

в началото на следващия месец

в края на следващия месец

Ще ти се обадя в началото на другата седмица.

Офисът ми е в края на коридора.

В крайна сметка похарчихме много повече, отколкото искахме.

Ползвайте сините бутончета за отговорите си! Натиснете 'Копирай' , след това 'Изпрати отговорите' (намира се най-отдолу на тази страница) и ще се озовете в месинджър. Поставете задачката и пишете там.

За всички без много мобилен интернет предлагаме аудио за слушане към всеки урок.
Веднъж зареден, може да се слуша дори и да нямате интернет. Ако слушате на мобилно устройство, изберете: Listen in browser.

AT vs IN (BEGINNING/END)

TEST YOURSELF – AT vs IN (BEGINNING/END)